Συρρίκνωση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος Inform Π. Λύκος, το 2016

 

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας κατέγραψε ο όμιλος Inform το 2016, χάρη στο πρόγραμμα βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας που εφαρμόζεται στις εταιρείες του ομίλου τα τελευταία έτη, καθώς και λόγω των νέων επενδύσεων, συνολικού ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισμικό.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις του ομίλου, το 2016, μειώθηκαν κατά 3,7% και ανήλθαν στα 62,5 εκατ. ευρώ, έναντι 64,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή χρήση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η μείωση αυτή των 2,4 εκατ. ευρώ προήλθε, κυρίως, από τη χαμηλότερη ζήτηση καρτών πληρωμών στην ελληνική αγορά, μετά την αυξημένη ζήτηση για κάρτες, λόγω του περιορισμού χρήσης κεφαλαίων, τον Ιούνιο του 2015. Η μείωση εν μέρει αντισταθμίστηκε από υψηλότερες πωλήσεις, λόγω νέων έργων σε Ελλάδα και Ρουμανία, στον δημόσιο τομέα και στις τηλεπικοινωνίες».

Παρά τη μείωση των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 83,7% και έφθασαν τα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, το 2015. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν βελτιωθεί, καθώς α) τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης εσωτερικής αποδοτικότητας, κατά 1,8 εκατ. ευρώ ή 9,8%, από 18,8 εκατ. ευρώ το 2015, στα 17 εκατ. ευρώ το 2016 και β) τα αποτελέσματα του 2015 είχαν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ποσού 1,7 εκατ. ευρώ, τα οποία σχετίζονται με μείωση κόστους, λόγω των μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας και της προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Όσον αφορά στην πορεία των εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα, στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Inform Π. Λύκος ΑΕ, για το 2016, μειώθηκαν κατά 11,7%, σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθαν στα 30,8 εκατ. ευρώ, έναντι 34,9 εκατ. ευρώ, το 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μείωση αυτή των 4 εκατ. ευρώ οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μειωμένη ζήτηση καρτών πληρωμών στην ελληνική αγορά, μετά την αυξημένη ζήτηση για κάρτες πληρωμών, λόγω του περιορισμού χρήσης κεφαλαίων, τον Ιούνιο του 2015. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του 2016, ανήλθαν στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ, το 2015, αυξημένα κατά 1,8 εκατ. ευρώ ή 219,2%, καθώς τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 1,7 εκατ. ευρώ.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS SA αυξήθηκαν κατά 5,6%, σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθαν στα 35 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ, το 2015. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται, κυρίως, σε νέα συμβόλαια για έργα εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής λογαριασμών στον τομέα Τηλεπικοινωνιών. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του 2016, ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 15,9%.

Στην Αλβανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Shpk μειώθηκαν κατά 13,2%, σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθαν σε 652 χιλ. ευρώ, έναντι 752 χιλ. ευρώ, το 2015, τα δε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του 2016, ανήλθαν σε 188 χιλ. ευρώ, έναντι 142 χιλ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 46 χιλ. ευρώ ή 32,4%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου INFORM παρουσιάζονται βελτιωμένα, ως ακολούθως:

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2 εκατ. ευρώ ή 83,7% και έφθασαν τα 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -1,1 εκατ. ευρώ, το 2015, βελτιώθηκαν κατά 1,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές -0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -2,3 εκατ. ευρώ, το 2015, μειώθηκαν οι ζημιές κατά 1,7 εκατ. ευρώ ή 76,7%.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές -0,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -1,6 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση των ζημιών κατά 0,8 εκατ. ευρώ ή 48,6%.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές, που δημιουργήθηκαν στο 2016, ανήλθαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2015. Η μείωση οφείλεται, κυρίως, στην υποχρέωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης των νέων ψηφιακών μονάδων.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα 16,6 εκατ. ευρώ, το 2016, από 10,8 εκατ. ευρώ, το 2015, αυξημένος κατά 5,8 εκατ. ευρώ, λόγω, κυρίως α) της απόκτησης δύο νέων ψηφιακών εκτυπωτικών μονάδων στην Ελλάδα ποσού 3,5 εκατ. ευρώ, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και β) της διανομής μερίσματος στους μετόχους ποσού 1,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Inform Π. Λύκος ΑΕ περιλαμβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π ΛΥΚΟΣ ΑΕ, LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS ΑΕ, ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Shpk, SAGIME GmbH (Αυστρία), καθώς επίσης και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας TERRANELTD (INFORM LYKOS SA-Ρουμανία). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG), με έδρα την Αυστρία.

 

 

 

 

 


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana