Στα 9,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών το 2016

 

Στα 9,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο του ομίλου Profile, το 2016, από 9,4 εκατ. ευρώ, το 2015. Αυτό συνέβη, όπως επισημαίνει ο όμιλος, «ως συνέπεια της χρονικής διολίσθησης έργων από την εγχώρια αγορά, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας. Παρόλα αυτά, ο όμιλος αντιστάθμισε το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω απώλειας με νέα έργα, που συνάφθηκαν στις διεθνείς αγορές».

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων, (EBITDA) παρέμειναν στα 2,8 εκατ. ευρώ, σταθερά σε σχέση με το 2015 και το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 30%. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 545 χιλ. ευρώ έναντι 979 χιλ. ευρώ, το 2015, κυρίως, λόγω των αυξημένων δανείων και επακόλουθων χρηματοοικονομικών εξόδων, όπως και των αυξημένων αποσβέσεων, που πηγάζουν από την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ, που έχει αναληφθεί. Κατ΄ επέκταση, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις 561 χιλ. ευρώ από 919 χιλ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0477 ευρώ έναντι 0,0781 ευρώ, το 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου συνεχίζεται εντατικά, με ενίσχυση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, αλλά και με έμφαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, όπου η τοπική παρουσία ενδυναμώνεται με έμψυχο δυναμικό. Οι συγκεκριμένες επενδυτικές ενέργειες αποτυπώνονται στην αύξηση των δαπανών διάθεσης και ανάπτυξης λογισμικού, αντισταθμίζονται, όμως, από την απόκτηση νέων πελατών, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό στον κύκλο εργασιών».

Ο όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, καθώς ο δείκτης ξένων προς ιδία κεφάλαια κρίνεται ικανοποιητικός στο επίπεδο του 1,14x και ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,9x, συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων, (EBITDA) παρέμειναν σε 1,5 εκατ. ευρώ, για το 2016.

Η διοίκηση της Profile εκτιμά ότι, για το 2017, οι προοπτικές είναι θετικές, με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana