Αυξημένος κατά 9% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου «Μοτοδυναμική»

 

Αύξηση κατά 9% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου «Μοτοδυναμική», το 2016, ο οποίος ανήλθε στα 50,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του 2015 ήταν 45,9 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις των θυγατρικών εξωτερικού σε Ρουμανία και Βουλγαρία έφθασαν τα 3,1 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν στα 9,9 εκατ. ευρώ, με βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 19,9% έναντι 18,9%, το 2015.Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 2,2 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη στα 1,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,7% και 70,3%, αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά από φόρους υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθαν σε 943 χιλ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνεχίστηκε και το 2016 η δημιουργία θετικών χρηματοροών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, που διαμορφώνεται πλέον στα 6 εκατ. ευρώ.

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του ομίλου, στον κλάδο ΥΑΜΑΗΑ, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 31 εκατ. ευρώ, με αύξηση 9,5%, έναντι του 2015 και με βελτιωμένο μικτό περιθώριο κέρδους που διαμορφώθηκε στο 21,3%. Ο κλάδος περιλαμβάνει πωλήσεις δικύκλων, προϊόντων θάλασσας, καθώς και όλων των άλλων συμπληρωματικών προϊόντων, ανταλλακτικών & αξεσουάρ, που αφορούν το brand YAMAHA.

Στον κλάδο Λιανικής, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 6,6 εκατ. ευρώ, με αύξηση 4,8% έναντι του 2015 και με βελτιωμένο μικτό περιθώριο κέρδους που διαμορφώθηκε στο 17,3%. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει τις πωλήσεις της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ, που δραστηριοποιείται με τέσσερα καταστήματα στην Αττική, τις συνολικές πωλήσεις αξεσουάρ και ελαστικών του ομίλου, καθώς και τις νεοφυείς δραστηριότητες του διαδικτυακού καταστήματος MotoDirect και της ενοικίασης σκαφών.

Στον κλάδο Porsche, που περιλαμβάνει τις πωλήσεις αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ της συγκεκριμένης μάρκας, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 12,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση 10,8% έναντι του 2015 και με σταθερό μικτό περιθώριο κέρδους στο 18%.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε: «Δεδομένης της γενικής οικονομικής συγκυρίας, το 2016 αποτέλεσε για τον όμιλό μας μία ιδιαίτερα ικανοποιητική χρόνια. Εκτός της επίτευξης των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ισχυροποιήσαμε τις θέσεις μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και, παράλληλα, επενδύσαμε και σε νέες δραστηριότητες. Αναγνωρίζοντας την πλήρη ανάκαμψη της εταιρείας και προσδοκώντας τη συνέχιση της θετικής της πορείας, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη τακτική γενική συνέλευση, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά, ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής».

 


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana