Μινωικές Γραμμές: Καθαρά κέρδη 20,7 εκατ.ευρώ το 2016

 

Στα 20,7 εκατομμύρια ευρώ, ανήλθαν το 2016, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, της ναυτιλιακής εταιρείας «Μινωϊκές Γραμμές», παρουσιάζοντας αύξηση 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 160,2 εκ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 37,8 εκ.ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8 εκ. ευρώ σε σχέση με τo 2015. Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2016, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 280,2 εκ.ευρώ ( 2,62 ευρώ ανά μετοχή). Επιπρόσθετα, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 153,2 εκ.ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 29,4 εκ.ευρώ.

- Μεταφορικό έργο

Η εταιρεία το 2016 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) και διακίνησε συνολικά 388 χιλ. επιβάτες, 50,6%, 105 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα 47,9% και 73 χιλ. φορτηγά οχήματα 56,1%. Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το 2016, η Εταιρεία διακίνησε 652 χιλ. επιβάτες 64,5%, 94 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα 62,3% και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα 46,4%.

Το Φεβρουάριο του 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία «Hellenic Seaways» και προχώρησε στην αγορά μετοχών της από μετόχους. H διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας συνεχίζεται, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό κεφάλαιο της «Hellenic Seaways» έχει διαμορφωθεί έως και σήμερα σε 48,53%.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana