Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της BETA WOOD

 

   

Την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου αποφάσισε η BETA WOOD, θυγατρική της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ, κατά το συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ µε την καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ως άνω αύξηση η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS προτίθεται να καλύψει 266.000 εκ των συνολικά 300.000 νέων µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής BETA WOOD να ανέρχεται πλέον (µετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 80% από ποσοστό 67% στο οποίο είναι σήµερα.

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής ανάπτυξης των επενδύσεών της, αποσκοπεί µέσω της θυγατρικής στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων στα επιχειρηµατικά αντικείµενα της παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης πάσης φύσεως επίπλων, εξαρτηµάτων και άλλων εν γένει συναφών προϊόντων και στην ενίσχυση και εδραίωση της παρουσίας της στην σχετική αγορά.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana