Πιστοποίηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου από Eurocert

 

Την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ολοκλήρωσε η Eurocert.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο αναφέρεται για το πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης κονδυλίων και υποστήριξης υλοποίησης ερευνητικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, συνεχιζόμενης κατάρτισης, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών υπηρεσιών και λοιπών έργων που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή συμπεριλαμβανόμενων των πιστώσεων από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ /ΟΠΑ. Σε αυτά περιλαμβάνεται η διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο Γιάννης Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Εurocert, ανέφερε: «Συνεργαστήκαμε με το πλέον αναγνωρίσιμο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας με στόχο να μεγιστοποιήσει τις υψηλές απαιτήσεις του ως προς την διαχείριση της ποιότητας με τις οποίες θέλει να λειτουργεί, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες του να ικανοποιούν τόσο τις προσδοκίες των φοιτητών όσο και άλλων ενδιαφερόμενων μερών».


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana