Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων 16,3% το 2016

 

Αύξηση κατά 16,3% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ το 2016 και ανήλθαν στα 93,2 εκατ. ευρώ, έναντι 80,2 εκατ. ευρώ το 2015.

Το ΕΒΙTDA του οµίλου διαμορφώθηκε στα 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ, το 2015, σηµειώνοντας αύξηση 5,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί µε 640.000 ευρώ από αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακίνητων του οµίλου και από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού 918.000 ευρώ, εκ των οποίων 266.000 ευρώ αφορούν την εταιρεία Μαρινόπουλος.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός παρέµεινε σχεδόν σταθερός στα 22,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός ανήλθε στα 9,8 εκατ. ευρώ, από 4,1 εκατ. ευρώ. Τα µετρητά και ισοδύναµα είναι 12,7 εκατ. ευρώ, από 18,6 εκατ. ευρώ στις 31-12-2015.

Τα ίδια κεφάλαια είναι 29 εκατ. ευρώ, από 30,8 εκατ. ευρώ το 2015. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η µείωση των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, παρά την κερδοφορία της χρήσεως, οφείλεται, κυρίως, στην επανεκτίµηση της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων, που είχαν µείωση 2,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα), στις 31-12-2016, ήταν 56,5%, έναντι 60,5% στις 31-12-2015.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana