Έγκριση ΕΚ στην έκδοση ομολόγου από τον ΟΠΑΠ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ και συνολικού ποσού έως διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), της εταιρείας «ΟΠΑΠ» σύμφωνα με την από 28.2.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana